Velkommen til hjemmesiden om hegnslovens regler om nabohegn. Her kan du finde oplysninger om, hvordan naboproblemer om hegn håndteres, så du undgår alvorlige konflikter med din nabo. Oplysningerne kan anvendes både af offentlige myndigheder og private grundejere.

Du kan finde:


© Rettighederne til denne internetside tilhører indehaveren. Det er tilladt at citere fra hjemmesiden med behørig kildeangivelse. Dog må materialet ikke gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

Hjemmesiden opdateres, når der foreligger nyheder. Seneste opdatering: 28. januar 2024.
 

BENDT BERG

  Profil:

  Cand.jur. fra Københavns Universitet
  Advokatbestalling
  Erfaring fra advokatvirksomhed og ansættelse som jurist ved stat og kommune
  Fhv. lektor i retsvidenskab ved Københavns Universitet og lærer på de kommunale uddannelser
  Konsulent for NaturErhvervstyrelsen 1998-2012
  Ekstern lektor ved Københavns Universitet 2013 

  Specialer:

  Hegnslovgivningen
  Naboret
   

  Udgivelser:

  Hegnsloven med kommentarer (5. udgave, eget forlag, 2023)
  Almindelig forvaltningsret (3. udgave, Thomson, 2007)
  Procesret for pantefogeder (2. udgave, Karnov Group, 2017)
  Ejendomshandel og Tvangsauktion (Schultz, 1997)