LITTERATUR

Bøger og artikler om hegn

Bøger og artikler om træer


Bøger om hegn

Bendt Berg: Hegnsloven med kommentarer (4. udgave, 2014)

Bendt Berg: Hegnsloven med kommentarer (3. udgave, 2004)

Jens Evald i Juridisk Formularbog (16. udgave 2004), side 446-448

Lars Ramhøj: Hvor ligger skellet? (1998), side 15-25

Bendt Berg: Hegnsloven. Naborettens regler om hegn, træer og anden beplantning (2. udgave, 1993) med Tillæg 2000

Helge Wulff: Landboret (2. udgave, 1992), side 113-131

Betænkning nr. 1200 om landvæsensretterne (1990)

Per Nørby Jensen og Helge Wulff: Hvad må min nabo? (1981), side 45-69

W.E. von Eyben: Dansk Miljøret, bind 4 (1978), side 278-280, 311-313

Merethe Stagetorn: Nabo-ret (1978), side 74-101

Knud Illum: Dansk Tingsret (3. udgave, 1976), side 33-35, 99-102, 428-429

Flemming Tolstrup: Landboret (3. udgave, 1968), side 314-325

E.A. Abitz: Vejenes Retsforhold (1950), side 322-324

Betænkning angående revision af hegnsloven (1949)

Artikler om hegn

Bendt Berg: Miljøretlige Afgørelser og Domme 2020.198. Hegnsloven - et overset retsområde?

Bendt Berg: Miljøretlige Afgørelser og Domme 2015.276. Ejendomshævd ved hegn.

Bendt Berg: Landinspektøren nr.5/2015. Ejendomshævd ved hegn og hegnslovens vedligeholdelsesregler.

Bendt Berg: Overspringsregler i hegnsloven - en kommentar til MAD2010.907.

Bendt Berg: Nabohegn og ejendomsskel. Landinspektøren nr. 1 2005, side 280-283

Lars Ramhøj: Er skelforretning nødvendig? Landinspektøren nr. 4 2004

Jørgen Jørgensen: Hegnslovens eksekutionsbestemmelser. Ret & Skel nr. 100 2004

Bendt Berg: Domstolsbehandling af hegnssager. Fuldmægtigen nr. 5 2003

Bendt Berg: Hegnssager - et nyt sagsområde for domstolene. Ugeskrift for Retsvæsen 2001 B, side 366-369

Bendt Berg: Omkostningsfordeling ved skelforretninger. Landinspektøren nr. 3 1995

Bendt Berg: Kommentar til Vestre Landsrets kendelse i Ugeskrift for Retsvæsen 1994, side 449. Pantefogeden nr. 1 1995

Bendt Berg: Domstolenes kontrol med de særlige hegnsmyndigheders afgørelser. Fuldmægtigen nr. 6 1991, side 85-90

J. Kisbye Møller: Vedr. hegnsloven. Ugeskrift for Retsvæsen 1986 B, side 125-126

Bendt Berg: Retsforholdet mellem kommunalbestyrelsen og kommunens hegnsyn og hegnsynets kompetence. Ugeskrift for Retsvæsen 1985 B, side 325-336

Bendt Berg: Artikler til tidsskriftet Ret & Skel 1983-1996


Bøger og artikler om hegn

Bøger og artikler om træer


Bøger om træer

Bendt Berg: Hegnsloven med kommentarer (4. udgave, 2014), side 185-225

Tomas B. Randrup m.fl.: VAT 03. Værdisætning af træer (2003)

Helge Wulff: Landboret (2. udgave, 1992), side 152-156

P. Nørby Jensen og H. Wulff: Hvad må min nabo? (1980), side 70-82

W.E. von Eyben: Dansk Miljøret, bind 4 (1978), 311-313

Merethe Stagetorn: Nabo-ret (1978), side 97-102

Knud Illum: Dansk Tingsret (3. udgave, 1976), side 101, 113-114

Flemming Tolstrup: Landboret (3. udgave, 1968), side 323-324

A. Vinding Kruse: Ejendomsretten (3. udgave, 1951), side 323-325

Betænkning angående revision af hegnsloven (1949), side 43, 82-87

Artikler om træer

Louise Berg: Generende grene fra naboens træer og buske. Grønt Miljø nr. 10 2013

Louise Berg: Træer der skygger i naboens have. Grønt Miljø nr. 2 2010

Lisbeth Nørremark og Søren Holgersen: Domme om ødelagt bevoksning. Grønt Miljø nr. 2 1994

Bendt Berg: Træer i hegnssager. Ret & Skel nr. 35 1987

Chr. T. Thomsen: Træer i naboforhold. Juristen 1944, side 131-140


Bøger og artikler om hegn

Bøger og artikler om træer