KURSER

BENDT BERG

KURSUSVIRKSOMHED

Kursusvirksomhed om hegnslovgivningen og naboret siden 1994. Kurser har været afholdt for Domstolsstyrelsen, Advokatrådet, Den Danske Landinspektørforening og Den Kommunale Højskole. Siden 2000 selvstændig kursusudbyder.

Kursusvirksomheden er en uafhængig, momsregistreret virksomhed. Vores kurser har høj faglig kvalitet, og kursuslærererne er blandt landets førende specialister. Vi benytter kun kursussteder med gode og moderne faciliteter. Konkurrencedygtige priser. Du skal ikke betale medlemskontingent til nogen organisation eller forening for at benytte vores kurser og den nyhedsinformation, der er tilgængelig på denne hjemmeside. Vi formidler viden, du ikke kan hente andre steder.

Kerneområdet for kursusvirksomheden er hegnslovgivningen. Sværhedsgraden af hegnsreglerne er klart undervurderet. Det er, som anden naboret, et meget vanskeligt sagsområde. Kursusvirksomheden tilbyder to faste koncepter: Et grundkursus og et overbygningskursus. Derudover udbydes specialkurser med naboretlige emner. Samtlige kurser udvikles og ajourføres løbende. Kurserne er led i hegnsynenes og hegnsynssekretærernes uddannelse. Da kursuslærerne alle er specialister med praktisk erfaring, kan vi altid opdatere kursisternes viden og præsentere de seneste nyheder inden for fagområdet. Vores kurser er meget efterspurgte, og kurserne har de seneste år været overtegnet. Der er begrænset antal pladser.

Kursusadministration og tilmelding:

Bendt Berg
Gyvelbakken 38
3460 Birkerød
E-mail: information@hegnsloven.dk

Praktiske oplysninger:

Tilmelding sker ved indsendelse af tilmeldingsblanket eller på information@hegnsloven.dk med oplysning om:

  1. Deltagers navn og stilling

  2. Kommunens navn og adresse

  3. Kommunens EAN-nummer

  4. Kontaktpersons e-mail og telefon

Forhåndstilmeldte får særskilt underretning, når kurset annonceres. Tilmeldte på venteliste får ligeledes særskilt underretning, når gentagelse af kurset annonceres.
Tilmeldingsfristen er anført under de enkelte kurusbeskrivelser.
Tilmelding er bindende ved tilmeldingsfristens udløb. Afmelding kan ske før tilmeldingsfristens udløb vederlagsfrit. Efter tilmeldingsfristen betales hele kursusgebyret.
Der udsendes bekræftelse på optagelse efter tilmeldingsfristens udløb. I tilfælde af utilstrækkelig tilslutning aflyses kurset.Er kurset overtegnet, foretages en fordeling blandt rettidig tilmeldte kursister
Aflyses et kursus på grund af force majeure, herunder kursuslederens sygdom, tilbagebetales kursusgebyret. Andre udgifter kan ikke erstattes.
I kursusgebyret er inkluderet alle måltider under kurset. Ved internatkurser dækker kursusgebyret endvidere overnatning på enkeltværelse.
Undervisningsgrundlaget på kurser om hegnslovgivningen er Hegnsloven med kommentarer (4. udgave, 2014), som kursisterne selv medbringer. Relevant kursusmateriale udleveres på kurset.
 


 


 
 
 

På grund af Covid-19 har der været en pause i kursusvirksomheden

KURSUSPROGRAM 2023

Kursus i efteråret 2023 er under forberedelse.

På kurset præsenterer vi 5. udgave af Hegnsloven med kommentarer.

Alle oplysninger om kurset bringes her på siden.


 
 

Vores kurser formidler viden, du ikke kan hente andre steder. Det eneste sted, hvor du får rigtig besked. 


 
 


BLANKETSAMLING

På vores kurser udleveres en blanketsamling med 13 blanketter afpasset efter hegnslovens regler. Blanketsamlingen dækker sagsbehandlingen af en hegnssag fra starten med begæringens indgivelse til afslutningen med eventuel tvangsfuldbyrdelse.

En praktisk hjælp ved hegnsynets sagsbehandling!