Konsulentvirksomhed

Jeg har mere end 35 års praktisk erfaring som jurist inden for området hegnslovgivningen og naboretlige regler samt forvaltningsret.

Efter nærmere aftale påtager jeg mig opgaver som konsulent i hegns- og nabospørgsmål. Jeg påtager mig kun opgaver inden for mit fagområde. Jeg skal have kendskab til sagen, før jeg påtager mig en opgave.

Kun skriftlig henvendelse.

Min konsulentvirksomhed er en personlig virksomhed, der er underlagt reglerne om juridisk rådgivning.

Mit honorar beregnes efter anvendt tidsforbrug. Timetakst er p.t. 1.300 kr. incl. moms.

Har du brug for gratis juridisk rådgivning henvises til den lokale retshjælp eller advokatvagten.

Bendt Berg Konsulentvirksomhed
Gyvelbakken 38
3460 Birkerød
E-mail: information@hegnsloven.dk