Konsulentvirksomhed

Bendt Berg Konsulentvirksomhed
Gyvelbakken 38
DK-3460 Birkerød
CVR nr. 17 33 74 83

40 års praktisk erfaring som jurist inden for retsområderne hegnslovgivningen, naboretlige regler og forvaltningsret.

Efter nærmere aftale påtager jeg mig særlige opgaver som rådgivende konsulent i hegns- og nabospørgsmål. Jeg påtager mig kun opgaver inden for mit fagområde. Jeg skal have de nødvendige oplysninger, før jeg kan tage stilling til, om jeg kan beskæftige mig med sagen.

Kun skriftlig henvendelse

Konsulentvirksomhedens e-mail adresse: information@hegnsloven.dk

Konsulentvirksomheden er en personlig virksomhed, der er underlagt reglerne om juridisk rådgivning.

Honorar beregnes efter anvendt tidsforbrug eller efter aftale. Timetakst er 1.600 kr. incl. moms.

Gratis juridisk rådgivning

Vejledning om hegnssager efter hegnsloven: Henvendelse til hegnsynets sekretariat i kommunen.
Andre nabosager: Henvendelse til den lokale retshjælp eller advokatvagten.

Sekretærrådgivning

I tilslutning til kurserne kan hegnsynssekretærer få råd og vejledning.