COPYRIGHT

© Rettighederne til denne internetside www.hegnsloven.dk tilhører indehaveren. Det er tilladt at citere fra hjemmesiden med behørig kildeangivelse. Dog må materialet ikke gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

ULOVLIG KOPIERING

Tidsskriftet Ret & Skel, udgivet af Foreningen af Hegnsyn, har i flere tilfælde kommenteret en retssag om Foreningens krænkelse af ophavsretten til faglitteratur og materiale fra denne hjemmeside. Da disse kommentarer giver en ukorrekt og fordrejet fremstilling af sagen, er det beklageligvis nødvendigt at bringe følgende berigtigelse.

Sagen vedrørte et erstatningskrav i anledning af overtrædelse af de ophavsretlige regler, idet sagsøgte, Foreningen af Hegnsyn, i to tilfælde uden tilladelse havde kopieret fra sagsøgers hjemmeside til brug for Foreningens kurser og Foreningens hjemmeside. Foreningen havde tidligere fået en skriftlig advarsel om, at ulovlig kopiering ville medføre retsskridt. Da Foreningen afslog at betale forligsmæssigt, blev der udtaget stævning. I retten erkendte Foreningens formand, Helge Sølgaard, at han havde skrevet en af sagsøgers artikler af og offentliggjort den under sit eget navn i tidsskriftet Stads-og Havneingeniøren. Foreningen erkendte endvidere at have kopieret en vejledning til en formular ulovligt. Endelig hævdede Foreningen, at resten af det ulovligt kopierede materiale hidrørte fra en ukendt tredjemand. Efter bevisførelse og procedure tilkendegav retten, at Foreningen havde krænket sagsøgers ophavsret og var erstatningsansvarlig efter ophavsretslovens § 83. Foreningen måtte derefter forligsmæssigt betale erstatning 10.000 kr. og dertil sagsomkostninger 7.000 kr., for at undgå at blive dømt. (Retten i Lyngby, sag BS 1-1282/2002).