KOMMENTERET HEGNSLOV
 
 


Hegnsloven med kommentarer

5.udgave, 2023
456 sider
ISBN 978-87-984758-2-8

Pris: 1320,00 kr. excl. moms
moms: 330,00 kr.

Udsalgspris: 1650,00 kr.
excl. forsendelse. Forsendelse sker med Post Nord.

Kun skriftlig henvendelse.

Ved bestilling bedes eventuelt EAN nr. oplyst.

Forlaget Bendt Berg
Gyvelbakken 38
DK-3460 Birkerød

Email: information@hegnsloven.dk

Lovkommentaren indeholder:

Hegnslovens regler med kommentarer og afgørelser fra praksis. Desuden hegnsregler i servitutter, lokalplaner, offentlig lovgivning m.v.

De særlige procedureregler i hegnssager, bl.a. reglerne om hegnssagens parter, forhandlingerne for hegnsynet, genoptagelse, domstolsprøvelse og tvangsfuldbyrdelse.

De naboretlige regler om træer, anden beplantning og rødder.

Bogen indeholder en samlet beskrivelse af hele retsområdet med domme, kendelser og litteraturhenvisninger.


Anmeldt af fhv. advokat og byretsdommer Ditlev Nielsen

Salgsbetingelser:

Fra forlaget sælges direkte til offentlige myndigheder, domstolene, advokater og landinspektører. Salg til private kun efter særskilt aftale. Bogen findes på lager hos

Academic Books Jura/Søndre Campus
Karen Blixens Plads 8
KUA 2, Bygning 14
2300 København S.
ku-soendre@academicbooks.dk.

Faktura sendes elektronisk eller forsendelsen vedlægges faktura. Ved oplysning om EAN-nummer sendes faktura elektronisk. Forlaget kan forlange forudbetaling.

Købelovens almindelige regler er gældende.

Samtlige forsendelser afleveres direkte til Post Nords postindleveringssteder. Levering sker normalt inden for 10 dage. Oplysninger om leveringstid er kun vejledende.

Køber betaler forsendelse. Enkelte bøger sendes som storbrev, medmindre køber ved bestillingen meddeler, at bogen ønskes sendt som postpakke med omdeling. Flere end to bøger sendes samlet som postpakke med omdeling. Postpakker er forsikret efter Post Damarks standardbetingelser.

Forlagsvirksomheden er uafhængig af Forelæggerforeningen og er ikke bundet af samarbejdsaftaler, rabatordninger m.v.NY UDGAVE AF ”DEN RØDE BOG”


Hegnsloven med kommentarer, 5. udgave, er udkommet i efteråret 2023.

Gennem snart 30 år har Hegnsloven med kommentarer været den eneste samlede juridiske fremstilling af hegnslovens regler. Bogen var oprindelig et projekt fra Foreningen af Hegnsynsformænd. Foreningen var imidlertid ikke interesseret i at videreføre projektet, som derfor blev fortsat som en privat udgivelse. 5. udgaven bliver den sidste i rækken. Bogen er i sin struktur en lovkommentar, men den indeholder samtidig en fremstilling af de retsområder, der er af betydning for hegnssagerne, og en detaljeret beskrivelse af hegnslovens sagsbehandlingsregler. Der er ikke sket væsentlige ændringer i hegnslovens regler, men vanskelighederne med i praksis at anvende hegnsreglerne korrekt har medført en omskrivning af flere af bogens centrale afsnit. Bogen opdateres på www.hegnsloven.dk. Bogen er uundværlig for de, der beskæftiger sig med emnet i praksis og et betydningsfuldt værktøj for hegnsynene til at forstå og anvende hegnsreglerne korrekt.