KOMMENTERET HEGNSLOV
 
 


Hegnsloven med kommentarer

4.udgave, 2014
440 sider
ISBN 978-87-984758-1-1

Pris: 880,00 kr. excl. moms
moms: 220,00 kr.

Udsalgspris: 1100,00 kr.
excl. forsendelse. Forsendelse sker med Post Nord.

Kun skriftlig henvendelse.

Ved bestilling bedes eventuelt EAN nr. oplyst.

Forlaget Bendt Berg
Gyvelbakken 38
DK-3460 Birkerød

Email: information@hegnsloven.dk

Lovkommentaren indeholder:

Hegnslovens regler med kommentarer og afgørelser fra praksis. Desuden hegnsregler i servitutter, lokalplaner, offentlig lovgivning m.v.

De særlige procedureregler i hegnssager, bl.a. reglerne om hegnssagens parter, forhandlingerne for hegnsynet, genoptagelse, domstolsprøvelse og tvangsfuldbyrdelse.

De naboretlige regler om træer, anden beplantning og rødder.

Bogen indeholder en samlet beskrivelse af hele retsområdet med domme, kendelser og litteraturhenvisninger.

Anmeldelse af Kommenteret Hegnslov, 4. udgave, 2014: LandindspektÝren nr 6, 2014, side 46:
http://ddl.berightthere.dk/sites/default/files/ddl-files/files/Landinspektren_06_2014.pdf#page=46 (PDF)

Anmeldt af fhv. advokat og byretsdommer Ditlev Nielsen

Salgsbetingelser:

Fra forlaget sælges direkte til offentlige myndigheder, domstolene, advokater, landinspektører og andre virksomheder med CVR-nummer. Salg til private kun efter særskilt aftale. Bogen findes på lager hos Academic Books, Karen Blixens Plads 8, 2300 København S. Telefon 44 22 38 50, jura@academicbooks.dk.

Faktura sendes elektronisk eller forsendelsen vedlægges faktura. Ved oplysning om EAN-nummer sendes faktura elektronisk. Forlaget kan forlange forudbetaling.

Købelovens almindelige regler er gældende.

Samtlige forsendelser afleveres direkte til Post Nords postindleveringssteder. Levering sker normalt inden for 10 dage. Oplysninger om leveringstid er kun vejledende.

Køber betaler forsendelse. Enkelte bøger sendes som storbrev, medmindre køber ved bestillingen meddeler, at bogen ønskes sendt som postpakke med omdeling. Flere end to bøger sendes samlet som postpakke med omdeling. Postpakker er forsikret efter Post Damarks standardbetingelser.

Forlagsvirksomheden er uafhængig af Forelæggerforeningen og er ikke bundet af samarbejdsaftaler, rabatordninger m.v.DEN ”RØDE BOG” HAR EKSISTERET I 25 ÅR


Hegnsloven med kommentarer, 4. udgave, 2014, er udkommet i foråret 2014.

Allerede fra starten var der i Foreningen af Hegnsynsformænd et stort ønske om en håndbog for hegnsyn. Efter forgæves forsøg fra civildommer Kisbye-Møller på at få en aftale med et forlag om en udgivelse, tog daværende redaktør af Ret & Skel, Karl Poulsen, initiativet til, at foreningen udgav Hegnsloven. Håndbog for Hegnsynsmænd. Bogen, der blev skrevet af cand. jur. Bendt Berg, udkom i 1989. Bogen fik hurtigt navnet den ”røde bog”.

Efter et par år var der behov for opdatering af bogen. Da foreningen ikke ønskede at udgive en revideret udgave, videreførte Bendt Berg projektet og udgav i 1993 en 2. udgave af Hegnsloven med kommentarer på eget forlag. Bogen vakte stor interesse som den eneste fagbog om emnet. 3. udgave af lovkommentaren fulgte i 2004.

Et meget betydeligt fagligt bidrag til samtlige udgivelser blev leveret af eksp.sekr. L. Møller-Sørensen fra Landbrugsministeriet.

Lovkommentaren foreligger nu i 4. udgave. Siden 3. udgave 2004 er der sket ændringer i hegnsloven som følge af domstolsreformen i 2006 og kommunalreformen i 2007. Hegnslovens materielle regler er dog fortsat uændrede. Et betydeligt antal domme og administrative afgørelser har medført en udvidelse af bemærkningerne til flere af hegnslovens centrale bestemmelser.

Nyheder i 4. udgaven er bl.a.:

Gennem 25 år har Hegnsloven med kommentarer vist sin berettigelse. Bogen er i sin struktur en lovkommentar, men den indeholder samtidig en fremstilling af de retsområder, der er af betydning for hegnssagerne, og en detaljeret beskrivelse af hegnslovens sagsbehandlingsregler. Bogen er fortsat den eneste samlede fremstilling af hegnslovens regler, og den er i dag et anerkendt værk inden for den juridiske litteratur. En opdatering af lovkommentaren findes på www.hegnsloven.dk. Bogen er uundværlig for de, der beskæftiger sig med emnet i praksis og et betydningsfuldt værktøj for hegnsynene til at forstå og anvende hegnslovens regler korrekt.